پارکبان

داشتن تحصیلات دانشگاهی

داشتن کارت پایان خدمت

وضعیت جسمانی سالم

نداشتن هیچ گونه سابقه قضایی

عدم مصرف مواد مخدر، سیگار و …

اولویت استخدام:

متاهل بودن

آماده بودن وضعیت جسمانی

متقاضیان واجد شرایط میتوانند می توانند بعد از تماس و هماهنگی، جهت مصاحبه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

تلفن: 02122896470

موبایل: 09121932897

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، مقابل خیابان ظفر، مجتمع اداری تجاری نگین ظفر، دفتر مدیریت پارکینگ